ผงกรอง Celatom FW

  • ผงกรองใช้สำหรับเครื่องกรองน้ำประเภทแผ่นกรอง
  • ผงกรองเข้าเคลือบที่แผ่นกรองคอยดักจับฝุ่นตะกอนละเอียดที่ติดมากับน้ำไม่ให้กลับเข้าสู่สระว่ายอีก
  • 20 kg
Clear
เปรียบเทียบสินค้า