- 20%

ECO-matic SC Max

  • ยี่ห้อสินค้า Davey Product Australia
  • เซลล์มีการไหลเวียนของน้ำที่คล่องตัวสูง
  • ทำจากวัสดุทนต่อการกัดกร่อน อายุการใช้งานยาวนาน
  • การล้าง cell: 3-6 เดือนต่อครั้ง
  • มีการแจ้งเตือนเมื่อค่าเกลือไม่ได้มาตรฐาน
Clear
เปรียบเทียบสินค้า
error: Content is protected !!