ระบบสกิมเมอร์

ระบบสกิมเมอร์ หรือ สระว่ายน้ำระบบดูดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีสระว่ายน้ำแต่มีพื้นที่จำกัด สระสกิมเมอร์จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งของคนที่มีพื้นที่จำกัดเพราะระบบสกิมเมอร์ไม่จำเป็นต้องมีห้องสำรองน้ำจึงช่วยประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการทำห้องสำรองน้ำ

ในส่วนของระบบหมุนเวียนน้ำ ระบบจะทำการดูดน้ำภายในสระเข้าสู่ระบบกรองก่อนปล่อยน้ำสะอาดกลับเข้าสระอีกครั้ง ลักษณะของระบบสกิมเมอร์ นั้นสังเกตได้ง่ายๆ คือระดับน้ำจะอยู่ต่ำกว่าขอบสระเสมอ

pool_skimmer_detail

ที่สำคัญควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านงานวางระบบสระว่ายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง